PIT 2016

pit

pit
Ruszyła akcja PIT 2016, czyli składanie do urzędów skarbowych zeznań podatkowych za rok 2016. Do rozliczenia naszych podatków administracja podatkowa opracowała szereg formularzy zwanych PIT-ami. Wybór właściwego zależy jest od wielu czynników. Rozliczenie roczne PIT 2016 ukazujące wysokość osiągniętego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty możemy złożyć w formie PIT-28, PIT- 28/A, PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-38, PIT-39. Jeśli mamy wątpliwości, co do wyboru właściwego arkusza, najlepiej zasięgnąć rady w Urzędzie skarbowym lub na jego stronie www.

Jednak najprostszym sposobem na szybkie, bezstresowe rozliczenie jest skorzystanie z bezpłatnego programu do PIT 2016 i złożenie wypełnionego w ciągu kilku minut elektronicznej wersji formularza przez Internet.

Najczęściej składana deklaracją podatkową jest PIT 37, również PIT 28 , PIT 36 i PIT 36L oraz PIT 38

Jak co roku, przed rozpoczęciem prac nad PIT 2016 należy zwrócić uwagę, czy wypełniamy aktualnie obowiązujący wzór deklaracji. Terminy składania PIT 2016 do urzędów skarbowych są określone przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, i tak deklaracje PIT-16A , PIT- 19A i PIT -28 , wszystkie również w wersji elektronicznej podatnicy powinni dostarczyć do urzędu skarbowego do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Natomiast do 2 maja 2017 roku powinny trafić do urzędów : PIT-36, PIT-37, PIT 36L, PIT-38 i PIT-39 , również możliwe do rozliczenia online.

W jakiej formie można złożyć PIT 2016 ?

Podatnik może wybrać jedną z kilku możliwości przekazania wypełnionej deklaracji PIT 2016 do właściwego urzędu skarbowego:

 • możliwość osobistego złożenia druku PIT 2016 bezpośrednio w urzędzie skarbowym
 • możliwość wysłania formularza PIT 2016 pocztą tradycyjną, listem polecony
 • możliwość wypełnienia właściwego PITu online, wydrukowanie go i przesłanie pocztą do urzędu
 • możliwość wypełnienia PIT 2016 online i przesłanie go pocztą elektroniczną

Ulgi w PIT 2016

Rozliczając się w formie papierowej, sami musimy pamiętać o przywileju, jakim jest możliwość skorzystania z ulgi i odpisów. Jeśli oddamy nasze roczne rozliczenie w ręce programu PIT 2016, ten zrobi to za nas, a nawet wskaże ulgi, o których nie słyszeliśmy do tej pory.

W tym roku podatnicy mogę skorzystać z następujących ulg:

Ulgi odliczane od dochodu:

 • ulga rehabilitacyjna i wydatki poniesione na zakup leków
 • ulga rehabilitacyjna – między innymi opłacenie przewodników, utrzymanie psa przez osoby niewidome
 • darowizna na cele pożytku publicznego, darowizna z tytułu oddania krwi .
 • wpłaty na IKZE
 • ulga na internet
 • darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
 • ulga odsetkowa
 • ulga badawczo-rozwojowa

Ulgi odliczane od podatku:

 • ulga prorodzinna
 • ulga mieszkaniowa

Artykuł powstał we współpracy z portalem podatkowym PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

PITax.pl Łatwe podatki został wybrany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jako najlepszy program do PIT dla użytkowników oraz organizacji pozarządowych zbierających 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powiązane artykuły